Keldribasseinid

Keldribasseinid 2013Keldribasseine on 2013 aasta sügisel kokku 2, maimubassenist on suurde basseini suunatud ülejooksutorud, ehk siis filtreerimissüsteem on ühine.

Aeraatorina kasutusel DY-20 pump, mille “suuremad vennad” DY-80 ajavad vett ringi suure välibasseini biokambris.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *